Başlangıç » Doktora Programı

Doktora Programı

 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin büyük çoğunluğu, farklı alanlardaki bilim insanlarının bir araya gelerek yaptıkları disiplinlerarası çalışmaların sonucudur.  Bu noktada matematik anabilim dalının birçok farklı bilim dalının kesişiminde olması, disiplinlerarası çalışmalardaki verimliliğin artmasında matematiğin önemini ortaya koymaktadır. Matematik alanında iyi yetişmiş bilim insanlarının sayısı diğer alanlarda iyi yetişecek bilim insanlarının çoğalması ile doğrudan bağlantılı olduğu gibi, sanayide teknoloji üreten çalışma gruplarının verimliliğini de arttıracaktır.

Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümü Doktora Programı, genelde

  • bilimsel verileri derinlemesine irdeleyerek analitik ve soyut düşünebilen,
  • yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen,
  • bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilen,

özelde ise,

  • Matematiğin kuramsal ve uygulamalı tüm bilim dallarında ileri düzeyde araştırmalar yapabilen doktoralı “bilim insanları” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca ülkemizin evrensel bilime katkılar sağlayabilecek akademik yetkinliğe erişmiş akademisyen sayısının arttırılması programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.