Home » EVENTS » News » Öğrenci sıralarındaki öğretmenler

Öğrenci sıralarındaki öğretmenler

Yaşar Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen eğitim kampında, uluslararası ve ulusal düzeyde matematik olimpiyatlarına katılacak olan öğrencileri yetiştiren ortaöğretim matematik öğretmenleri için matematik olimpiyatları sınavlarına yönelik olarak eğitim veriliyor.

01Haziran –15 Haziran 2012 tarihleri arasında Kuşadası Sürmeli Efes Otel’de düzenlenen ve tüm giderlerin TÜBİTAK-BİDEB (Bilim İnsanını Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından karşılandığı eğitimlere, İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki Fen ve Anadolu liselerindeki görevli öğretmenler başta olmak üzere başvuru yapan 150 matematik öğretmeni arasından 3 aşamalı elemeye göre seçilen 40 öğretmen katılıyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen matematik olimpiyat kampında eğitimlerde, öğretmenler bu sefer öğrenci sıralarında yer alıyor. TÜBİTAK Bilim İnsanını Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) “Lisans ve Lisans Öncesi Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı” çerçevesinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenleri, Yaşar Üniversitesi (YÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen “TUSİ-Ortaöğretim Matematik Öğretmenleri için 1.Kademe Matematik Olimpiyat Eğitim Kampı’nda ders görüyor. İkinci kez 1.Kademe eğitimi verdiklerini söyleyen YÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Refet Polat,’’ Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafail ALİZADE’nin liderliğinde gerçekleştirilen olimpiyat kampında Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümü Akademisyenlerinin yanı sıra, ülke çapındaki saygın üniversitelerden gelen yetkin akademisyenlerin de ders verdikleri belirtti. Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik, her gün 10 saat olmak üzere, toplam 120 saat teorik ve uygulama dersleri yapılacaktır. Temmuz ayında gerçekleştirilecek sınav sonucuna göre başarı gösteren öğretmenler Eylül ayında gerçekleştirilecek olan 2.Kademe olimpiyat eğitimine davet edileceklerdir. Toplam 4 kademeden oluşan olimpiyat kampı eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar Formatör öğretmen olarak görev yapabileceklerdir’’ dedi.