Başlangıç » İngilizce Yüksek Lisans

İngilizce Yüksek Lisans

 

Teorik Matematik

Program Tanımı: Teorik Matematik Programı ile öğrencilerimizi matematiksel temelli kariyer için hazırlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla Matematiğin Cebir, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Lojik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dallarından çeşitli dersler sunulmaktadır.

Uygulamalı Matematik 

Program Tanımı: Uygulamalı Matematik programımızın amacı ise öğrencilerimizin, fen ve mühendislik uygulamalarında vazgeçilmez olan matematiğin değişik dallarında genel bilgilerini artırmak ve matematiksel modelleme ve hesaplamaya yardımcı olarak bilgisayar programlama becerilerini en üst seviyeye çıkarmak ve matematik modeller içeren mühendislik problemlerini görebilmelerini sağlamaktır.

Zorunlu Dersler Listesi 

 1. MATH 501 Fonksiyonel Analiz I
 2. MATH 502 Fonksiyonel Analiz II
 3. MATH 519 Temel Soyut Cebir
 4. MATH 520 Değişmeli Gruplar
Zorunlu Dersler Listesi 

 1. MATH 501 Fonksiyonel Analiz I
 2. MATH 502 Fonksiyonel Analiz II
 3. MATH 525 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
 4. MATH 516 İleri Nümerik Analiz
Seçmeli Dersler Listesi 

 1. MATH 503 Topoloji I
 2. MATH 521 Evrensel Cebir I
 3. MATH 523 Modül ve Halka Teorisi I
 4. MATH 531 Homoloji Cebiri I
 5. MATH 504 Topoloji II
 6. MATH 522 Evrensel Cebir II
 7. MATH 524 Modül ve Halka Teorisi II
 8. MATH 532 Homoloji Cebiri II
Seçmeli Dersler Listesi 

 1. MATH 527 Zaman Skalasında Dinamik Denklemler I
 2. MATH 529 Düzgün Olmayan Analiz ve Optimizasyon
 3. MATH 515 İleri Graf Teori
 4. MATH 517 Bilimsel Yayınların Yazımında Latex Kullanımı
 5. MATH 528 Zaman Skalasında Dinamik Denklemler II
 6. MATH 526 Fark Denklemleri
 7. MATH 515 Graflarda Zedelenebilirlik Parametreleri

Ders içeriklerini görmek için tıklayınız.